פסטור

קטגוריה

מפסטרת שקיות – שליטה בטמפרטורה והנעה רציפה לפיסטור אחיד של המוצרים