מכונת מילוי אבקות

שדרוג מכונת מילוי אבקות

מילוי ע" חילזון מילוי

השק נשקל ומתמלא אוטומטי

שדרוג ההזנה של החומר ע"י פתיחה עם ברז סכין