בוחשים

הבוחשים לתעשיה מיועדים למפעלי טיהור שפכים, חקלאות, מזון ועוד.

הם משמשים בעיקר בתהליכי השוואה, הומוגניזציה ודניטריפיקציה, למיצוי פוספטים.

בוחשים לתעשייה מיועדים לערבוב של: נוזלים, תמיסות, דשנים ועוד חומרים כימיים ואורגניים לתעשיות כמו: ייצור מזון, חקלאות וגידול בע"ח לצורכי מזון (רפתות, לולים, דירים וכד'), מפעלי טיפול בשפכים ומקומות נוספים, בהם יש צורך לערבב נוזלים כדי להפחית את השקיעה במוצר המעובד.

הבוחשים מורכבים בבסיסם ממנוע, ציר וגוף בחישה בדמות טורבינה או כנפיים, אם כי ישנם גם בוחשים תחתיים הבנויים קצת אחרת וגם הם מוצעים למכירה ב"יוס מכונות"

מציג את כל 2 התוצאות