בוחשים / בוחשים לתעשיה

הבוחשים לתעשיה מיועדים למפעלי טיהור שפכים, חקלאות, מזון ועוד.

הם משמשים בעיקר בתהליכי השוואה, הומוגניזציה ודניטריפיקציה, למיצוי פוספט ובמקומות בהם יש לערבב נוזלים כדי להפחית את השקיעה.

מציג את כל 2 התוצאות