האתר החדש שלנו באוויר!

מערך רטט לשינוע מוצרים

תחום הפרויקט

שינוע מוצרים בצורה אחידה

הדרישה והפתרון

מניעת הידבקות מוצר על ידי שינוע ברטט

מהות הפרויקט

שינוע מוצרים דביקים חודשים

התוצאה

מוצר אחיד בסוף התהליך

על הפרויקט

מערך שינוע פקאן מסוכר למטגנת.

בגלל הידבקות המוצר נוצר שכבות של פקאן שנכנסו לטיגון בצורה לא מבוקרת והמוצר לא יצא בטיגון אחיד.

הפתרון שביצענו הוא שינוע ברטט ושליטה בכניסת המוצר לתוך המטגנת.

 

תמונות מהפרויקט